Te Raupatu o Tauranga Moana: Tauranga 1864

Original Filename: Te_Raupatu_o_Tauranga_Moana_1864.jpg (view)

Original Size: 1.6 MB

Original Image Type: image/pjpeg

Te Raupatu o Tauranga Moana: Tauranga 1864.

Caption

This map appeared in the Waitangi Tribunal Report "Te Raupatu o Tauranga Moana: Report on the Tauranga Confiscation Claims" (2004, p. 88).

Discuss This Topic

There are 0 comments in this discussion.

join this discussion